מיתוג כנס בארמון הבריטי
חו"ל /
חוברת לכנס
חו"ל /
חוברת לכנס
חו"ל /
חוברת סיכום כנס
חו"ל /
חוברת לכנס
חו"ל /
חוברת תדמית
חו"ל /
חוברת פרויקט
חו"ל /
חוברת פרויקט
חו"ל /
ספר
חו"ל /
חוברת פרויקט
חו"ל /
חוברת לכנס
חו"ל /
חוברת לכנס
חו"ל /
מיתוג כנס בקונגרס
חו"ל /
חוברת מיתוג
חו"ל /
חוברת פרויקט
חו"ל /
ברושור תדמית
חו"ל /
ספר הדרכה
חו"ל /
ספר הדרכה
חו"ל /
חוברת מיתוג
חו"ל /
ספר הדרכה
חו"ל /
מיתוג כנס בארמון הבריטי
חו"ל /
חוברת לכנס
חו"ל /
חוברת לכנס
חו"ל /
חוברת לכנס
חו"ל /
חוברת לכנס
חו"ל /
חוברת לכנס
חו"ל /
חוברת לכנס
חו"ל /
חוברת לכנס
חו"ל /
חוברת לכנס
חו"ל /
EIS Coucnil, היא גוף בינ"ל, העוסק בהעלאת המודעות לאיומים גלובליים אלקטרו מגנטיים ואחרים בדגש על שרידות ופיתוח מערכות הגנה. הארגון עורך כנסים בהשתתפות בכירים בממשלות אירופה וארה"ב, ומייצר חומרים לשיווק והדרכה. אנחנו מלווים את הארגון מזה עשור בעיצוב החומרים, מיתוג הכנסים, פיתוח יישומי אינטרנט ועוד